CULTURA

Treballem per la creació, enfortiment i consolidació d’iniciatives de l’àmbit cultural sota els principis de l’economia social i solidària.

Impulsem la professionalització del sector i la creació de cooperatives.

Generem espais d’intercooperació per enfortir el sector cultural en el seu conjunt.

Sol·licita un acompanyament aquí!

Consulta totes les nostres formacions aquí!

Qui forma part del cercle

Idària és una cooperativa de treball associat i empresa sense ànim de lucre que treballa per la inserció laboral de les persones mitjançant la generació de llocs de treball en feines que milloren el medi ambient.

Divulga el patrimoni cultural i etnològic en què es basen les activitats de gestió i aprofitament de l’entorn natural, al mateix temps que reivindica el valor cultural del territori. Alhora, s’enriqueix a través de compartir feina i projectes amb persones d’orígens culturals diversos

Efecte Mosquit és una cooperativa de treball associat que busca fer de l’educació, la formació i la dinamització les eines per assolir consciència individual i col·lectiva vers els valors que ens defineixen.

Treballa per desenvolupar metodologies innovadores que emocionin i condueixin a reflexió en pro dels valors per a la transformació social. I ho fa des de la crítica i la creativitat.

Idea és una associació que promou la interrelació, la cooperació i l’intercanvi entre els professionals de l’art, la cultura i la formació, i els professionals de la gestió cultural en les seves diferents àrees: artístiques, culturals, socioculturals, formatives i educatives.

El Núria Social d’Olot és un espai de gestió associativa que treballa per la transformació social, econòmica i ecològica i la dinamització sociocultural arreu del territori.
En formen part un conjunt d’entitats dedicades a la gestió del canvi, l’economia social i solidària, l’educació en el lleure, la gestió cultural, la sobirania alimentària i el diàleg intercultural.
El Núria compta amb un espai de Coworking, una Sala Polivalent i una Cantina on conviuen aquests diferents projectes.